پین تثبیت

پین تثبیت

 

پین ثابت کننده یکی از کاربردی ترین قطعات قالب می باشد که حتی در ماشین سازی نیز از آن استفاده می گردد. برای قرینه نگه داشتن

دو سطح یا سنتر نگه داشتن سنبه و ماتریس از پین استفاده می گردد که به صورت موقت یا دائم نصب می گردد. پین های ثابت کننده

به دو صورت عرضه می گردد.

1 - پین ساده : این نوع پین از سطح  گرد سنگ خورده دقیق با یک سر پخ و یک سر (R) ارائه می گردد.

2 - پین رزوه دار : تمامی مشخصات پین ساده به همراه یک سر رزوه را پین رزوه دار می گویند.

محصولات مرتبط