سرشلنگی

سرشلنگی

 

قالب های تزریق به دلیل ورود مواد مذاب به قالب با مشکل حرارت مواجه می شوند. که با گردش آب خنک درون قالب این مشکل حل

می گردد. اتصال بین شلنگ و قالب را راه آب قالب می گویند که به صورت برنجی و پلاستیکی عرضه می گردد. در حال حاضر بیشتر

قالب هارا بدون نیاز به  قلاویز کردن از راه آب های بدون رزوه استفاده می کنند.

محصولات مرتبط