پران تیغه ای

پران تیغه ای

 

قالب سازان در بعضی از قطعات حساس که فضای زیادی برای چیدن پران گرد روی قالب ندارند از پران تیغه ای استفاده می کنند.

پران تیغه ای به دلیل سطح مقطع مستطیلی شکل با لبه های تیز کاربرد بهتری نسبت پران گرد می دهد تا بتوانیم بهترین بهره را از پران کردن قطعه بدون سوراخ شدن یا دفورمه شدن ببریم.

شرکت ما توسط ابزار دقیق و مخصوص توانسته است پران تیغه  ای با دقت بسیار بالا را برای قالب سازان عزیز عرضه کند.

 

 

محصولات مرتبط